Home > Şifalı Bitkiler > Isırganın faydaları ve Kullanımı

Isırganın faydaları ve Kullanımı

Merhabalar sevgili bayan arkadaşlarım, ısırgan otunu birçoğumuz mutlaka duymuştur. Bu yazımızda ısırgan otuyla alakalı biraz daha geniş bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türkçe ismi: Isırgan.
İngilizce ismi: Nettle.
Almanca ismi: Brennessel.
Fransızca ismi: Orties

Drog Tanımı: Urtica türlerinin kurutulmuş veya taze yapraklarıdır.
Drog Adı:Folia Urticae.
U. dioica (Büyük ısırganotu): Morfolojik Özellikleri: Geniş yayılış gösteren, çok yıllık, dioik, nadiren monoik, otsu bir bitkidir. Boyu bazen 1 m’yi geçebilir. Yapraklar geniş ve ovat, 4-11×3-10 cm, keskin ve kaba dişli kenarlı, akuminat, koyu yeşil renkli, saplı ve yakıcı tüylüdür. Dişi ve erkek çiçek durumu çok dallıdır. Dişi çiçeklerde çok belirgin, morumsu-kırmızımsı stigma penisillat, çiçek örtüsünün içteki çifti uçlarda belirgin, yaklaşık 15 mm ovat, piloz
.
Türkiye’deki Yayılışı: Balıkesir, İstanbul, Gökçeada, Bolu, Giresun, İzmir,
Ankara, Elazığ, Erzurum, Kars, Antalya, Konya, Niğde, Adana, Gaziantep ve Hakkari .

Dünyadaki Yayılışı: Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya, Sibirya ve Midilli .

U. urens (Küçük ısırganotu):
Morfolojik Özellikleri: Tek yıllık, monoik, otsu veya çalımsı bitkilerdir. 10-60 cm boyunda, yapraklar ovat veya eliptik, keskin ve kaba dişli, obtustan kısaya doğru akuminat, açık yeşil renkli, saplı ve yakıcı tüylüdür. Spikalar yoğun fakat alt kısımlarda aralıklı, dişi ve erkek çiçekler çok sayıdadır. Duvar kenarları ve harabelerde geniş yayılış gösterir

Türkiye’deki Yayılışı: İstanbul, Bursa, Gümüşhane, Erzurum, Niğde ve İçel .
Dünyadaki Yayılışı: Avrupa, Kuzey Afrika, Güneybatı Asya, Midilli ve Sisam .

Kimyasal İçerik: Kalsiyum, potasyum ve silisilik asit tuzları, ayrıca yaprak tüylerinde histamin ve serotonin gibi biyojen aminler taşımaktadır. Köklerinde serbest ve glikozidik β-sitosterol ve skopoletin, asidik ve nötral polisakkaritler (2 glukanlar, 2-glukogalakturonanlar ve 1-arabinogalaktan), steroller (%0.2-1 3-β-sitosterol, %0.005-0.2 sitosterol-3-β-D-glikozit), lektin, kumarin ve fenolik asitler bulunmaktadır.
Etki ve Kullanılış: U. dioica’nın diüretik, natriüretik, hipotansif,
antiromatizmal, antiprostatik, in vitro antioksidan etkileri bildirilmiştir. Topraküstü kısımları dahilen idrar yolları iltihaplarında, haricen romatizmada, kökleri prostat adenomlarının I ve II kademelerindeki miksiyon bozukluklarında kullanılmaktadır.Hafif diüretik etki ve hemostatik aktiviteye sahip olduğu bilinmektedir.
Bitkinin flavonoitlerinin ve yüksek potasyum içeriğinin diüretik aktiviteye neden olabileceği düşünülmektedir. Çok merkezli bir çalışmada çeşitli romatizmal, özellikle de dejeneratif hastalıklardan şikayetçi 152 hastanın %70’inde günde 1,54 g kuru ısırgan özü ile 3 haftalık tedavi sonucunda iyileşme görülmüştür. Miyokardial veya kronik venöz yetmezliği olan hastalarda yapılan bir klinik çalışmada, ısırgan suyu kullanımı sonucu diüretik aktivite bildirilmiştir. 1. ve 2. kademe benign prostat hiperplazisi vakalarındaki idrar bozukluklarının tedavisinde, prostatın ilk evrelerinde diüretik olarak kullanılmaktadır. Isırgan kökünün alkolik ekstresiyle uzun süre tedavi
gören erkekler üzerindeki çalışmalarda idrar torbası çıkışında zorlanma semptomlarında iyileşme ve idrar kalmasında azalma bildirilmiştir. Isırgan kökünün alkollü sulu ekstresi ile tedavi uygulanan BPH hastalarında kalan idrar miktarında %66 oranında bir azalma bildirilmiştir. Ayrıca Afrika’da antidiyareik ve antihelmentik olarak kullanıldığı belirtilmektedir .
E Komisyonu, alt üriner sistem enfeksiyonlarında, böbrek taşlarının önlenmesi ve tedavisinde bitkinin dahilen kullanımının yararını ortaya koymuştur.

Dahilen ve haricen uygulamalar romatizmal hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Fransa’da oral ve topikal kullanımına izin verilmiştir. Hak arasınada akne tedavisi ve eklem ağrılarının semptomatik tedavisinde kullanılmaktadır .

Taze bitkinin suyu, haricen yaralarda, ülser ve hemoroitte kullanılmaktadır. ESCOP, bitkinin romatizmal durumlar ve alt üriner sistem enflamasyonlarının tedavisinde kullanımını önermektedir.
Dozaj: Kurutulmuş bitkiden hazırlanan infüzyon ve dekoksiyon günde 3 defa 2-5 g dozunda alınmalıdır.

Kontrendikasyonları: Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Yan Etkileri: Toprak üstü kısımları kalp ve böbrek rahatsızlıklarından dolayı oluşan ödemlerde kullanılmamalıdır. Kökler, hafif mide ve barsak rahatsızlığı meydana getirebilmektedir. Isırganın deride meydana getirdiği yakıcı etkinin, tüylerde bulunan serbest formik asitten meydana geldiği düşünülmekteydi. Günümüzde bu etkinin tüylerde bulunan histamin ve asetilkolin nedeniyle oluştuğu bilinmektedir.

Gebelik ve Laktasyonda kullanımı: Sakınca yoktur .
İlaç etkileşimleri: Yoktur.

Advertisements
Categories: Şifalı Bitkiler
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: