Home > Hastalıklar > ggt

ggt

Gama-glutamil transferaz (GGT): GGT membran enzimiidir. Karaciğerde duktal ve kanalikuli hücrelerinde, böbrekte proksimal renal tübüler epitelde, beyinde, prostatda ve pankreasta duktal ve asiner hücrelerde bulunur.

Hücrelerde başlıca antioksidan molekül olan glutatyonun hücre dışı metabolizmasından sorumlu bir enzimdir. yarılanma ömrü 7-10 gündür.

GGT artışının görüldüğü hastalıklar veya durumlar:

1- Karaciğer hastalıkları
– Akut hepatit
– Krronik aktif hepatit
– Alkolik hepatit
– Siroz
– Primer biliyer siroz
– Yağlı karaciğer
– Tıkanma sarılığı
– Kraciğer metaztazı
– Kolestaz
2- Karaciğer dışı hastalıklar
– Pankreatit
– AMI
– Aşırı alkol alımı
– Bazı prostat kanseri vakaleında
– Kanserler: Karaciğer metaztası olmasa bile özellikle malin melanom, akciğer ve göğüs kanserleri, hipernefromada serum GGT aktivitesinde artış gözlenir.
– Değişik ilaçların kullanımı: GGT indüklenebilen bir karaciğer mikrozomal enzimi olduğu için bir çok ilaç GGT aktivitesindea rtışa neden olabilir.
– Diyabet hastalarında yükselir.

Hastalıkların ayırıcı tanısında GGT özellikle ALP, LAP, AST, ALT, 5’Nukleotidaz aktiviteleri ve serum bilirubin düzeyleri ile birlikte değerlendirilmelidir.

Kaynak; ggt

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: